Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Hacked by Cyber-Armee AYYILDIZ TİM
AYYILDIZ TİM SİBER ORDUSU TARAFINDAN
HACKLENDİNİZ!..

Warning to Russian
Government

Turks and Turkey have been on the side of Russia all the time even if US and EU banned Trade with Russia. You have been on the side of Armenians againist Azari Turks now you have been killing Turks in Syria and doing nothing againist ISIS.
What would you do if your nationals in Ukrain were bombed by Nato? You are losing the friendship of Turkey and the trust of Turks. You have been damaging the good relations. Moreover you have been laying the blame on Turkey shamlessly while crossing Turkish border to bomb Turks in Syria.Why dont you bomb ISIS? Do not lose the support of Turkic and Muslim people in Russia who consider themself as Turkic Muslims. Do not lose the friendship of Turkey and Turks.
Ayyıldız Tim

RUS HÜKÜMETİNE
UYARIDIR.

Türkiye Rusların en zor Zamanında her zaman yanında oldu Avrupa ve Amerika ambargo uyguladığında Türkiye rest çekerek Ambargoyu deldi. Siz gittiniz Alçak Ermenilerin yanında olup sözde Ermeni soy Kırım'ını desteklediniz.
Suriye'ye Ordu'nuzu gönderip hiç suçu olmayan Türkmen'leri bombaladınız masum insanları öldürdünüz. Şöyle düşünün ukraynadaki rusları nato bombalasa ne yapardınız. Rus halkı Türk halkı sizi asla düşman görmedi görmezde ama sizin uçaklarınız bizim soydaşlarımızı bombalıyor. İşid terör örgütünü neden bombalamıyor Rus uçakları. Türkiyenin dostluğunu kaybetmeyin.
Rusya federasyonunda %25 Turk ve Musluman kökenli Rus vatandaşlarında huzurunu kaçırmayın Ayyıldız Tim Türk siber Ordu'su

российскому Правительство
Предупреждение.

турки и Турции было на стороне России все время, даже если США и ЕС запретили Сделку с Россией. Вы были на стороне Армян против Azari Турки теперь, Вы убили Турков в Сирии и не делали ничего против ISIS , Что Вы сделали бы, если бы ваших граждан в Украине бомбил НАТО? Вы теряете дружбу Турции и доверие Турков. Вы повредили хорошие отношения. Кроме того Вы клали вину на Турции бесстыдно, пересекая турецкую границу, чтобы бомбить Турков в Сирии. Почему Вы не бомбите ISIS? не теряют поддержку Тюркских языков и людей мусульманина в России, которые считают сам себе как Тюркские мусульмане. не теряют дружбу Турции и Турков.
не теряют поддержку Тюркских языков и людей мусульманина в России, которые считают сам себе как Тюркские мусульмане. не теряют дружбу Турции и Турков. Ayyıldız Тim

Cedkan Bir Yafes - Kerem Sah Noyan - Albayrak
Ayyıldız Tim WGT

KİM BU AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim 2002 yılında kurulmuş olup, Türkiye ye karşı internet üzerinden karşıt güçler tarafından yapılan ve yapılacak olan siber saldırılara karşı gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayyıldız Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurları belirleyerek, planlanan veya yapılacak olan herhangi bir saldırıya karşı cevap vermeyi kendine görev edinmiştir. Kuruluş amacımızın en önemli unsuru Devletçilik olmuştur. Ülkemizin kurumlarına, devlet adamlarına, manevi değerlerimize yapılan saygısızlıkları ülkemizin bütünlüğüne yapılan bir saldırı olarak görürüz ve ona göre adımlarımızı belirleriz. Başta İstihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet teşkilatımıza, Askeri ordumuza karşı yapılmış olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün değildir. Ayyıldız Tim birlik ve beraberlik yanlısı olarak varlığını sürdürerek, ırkçılıktan uzak, Edirne’den Kars’a kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çatı altında birleştirmeyi amaçlamaktadır.

WHO IS THIS AYYILDIZ TİM?
Ayyıldız Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayyıldız Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayyıldız Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.